Agencja spedycyjna pomoże w każdym momencie

Przez spedycję rozumie się najczęściej ogół czynności transportowych, mających na celu przewóz towarów. Faktycznie jest inaczej – spedycja dzieje się już podczas planowania operacji.

Spedytor, czyli techniczny wykonawca spedycji, jest osobą odpowiedzialną za ważne aspekty tej czynności: jest on dystrybutorem i – po części przewoźnikiem w jednej osobie. Usługi przezeń wykonywane, a z którymi jest utożsamiany, są tak naprawdę wynikiem wcześniejszych czynności.

W pierwszej kolejności spedytor odpowiada w umowie za kontakt z klientem. Zamawiający stawia tu swoje wymagania, a spedytor weryfikuje możliwości firmy względem potrzeb klienta. Już na tym etapie wspomina się o czasie wykonania transportu, rodzaju ubezpieczenia materiału itp. Generalnie lista wymogów zamawiającego to kwestia zależna tylko od jego samego – spedytor odpowiada wyłącznie za podtrzymanie relacji i dogranie warunków umowy.

Dalsze dywagacje to specjalistyczne plany przewozu i pomoc w odprawie eksportowej. Firma spedycyjna „czarno na białym” przedstawia drugiej stronie całość spedycji, z uwzględnieniem specyfiki przejazdu, oczekiwań klienta, a także warunków prawnych. Po dokładniejszej rozmowie spedytor proponuje orientacyjną stawkę za wykonanie zlecenia spedycyjnego. Zwieńczeniem umowy jest transport towaru, za który odpowiada wynajęty później przewoźnik.

magazyn pełen paczek

Autor: Michael Bernath
Źródło: http://www.flickr.com

W przypadku akceptacji warunków spedytora, ten ostatni wykonuje stosowną umowę która jest podstawą do powiązania klienta z firmą spedycyjną. Ogólnopolska organizacja spedycyjna stwierdza, że rzetelnie wystawiona umowa powinna ustalać m.in.: zakres usługi, typ wysyłki, parametry towaru (masę, wymiary, objętość itp.) i wszelkie inne kluczowe do realizacji udanej spedycji dokumenty. Sprawdzoną formą powiązania dla klienta jest dokument, nie ma jednak przeciwwskazań do zawarcia umowy przez internet lub ustnie.

Umowy na przewóz (przewozy do Niemiec z Legnicy i Lublina – dodatkowe informacje) dzieł mogą być jednorazowym zleceniem, mogą też ustalać ilość przejazdów i czas realizacji transportów (tydzień, miesiąc). Spedycyjna „zabawa” rozpoczyna się na dobre przy … następnej dokumentacji. Załatwienie formalności przewozowych, także za przewoźnika, kontrola ilościowa i jakościowa, zarówno przed, jak i po przejeździe itd. to przykłady – przed wykonawcą spedycji jest cała masa formalności, które musi wypełnić, aby umowa została planowo zrealizowana.

You may also like...