Czy perła hodowlana jest produktem prawdziwym?

Perła hodowana powstaje w wyniku rozmyślnej interferencji człowieka w ciało mięczaka perłorodnego, dążącej do zapoczątkowania procesu formowania się perły. Współcześnie już właściwie wszystkie perły w sprzedaży, to perły hodowane. Takie perły nie są imitacją, lecz wyrobem rzeczywistym, aczkolwiek powstałym przy współudziale człowieka.