Co koniecznie trzeba znać, chcąc się właściwie wywiązać z rozliczenia corocznego ze Skarbowym Urzędem?

Nowy rok niesie następne podatkowe zmiany. Wśród takich zmian znajduje się zmiana właściwości skarbowego urzędu dla celów VAT. Pewna część podatników zostanie zobowiązana do zmienienia obecnego Skarbowego Urzędu.

Właściwość Urzędów Skarbowych ma również – testmer.pl – znaczenie dla podania właściwego bankowego rachunku, na gdzie należy odprowadzać podatek. Ponieważ każdy Urząd Skarbowy ma dedykowany rachunek bankowy, w przeciwieństwie do rachunków ZUS. Właściwość Urzędów Skarbowych przejrzyj regulowana jest w ordynacji podatkowej. w sytuacji, gdy przepisy ustawy podatkowej nie stanowią inaczej, miejscową właściwość podatkowych organów się ustala na podstawie miejsca zamieszkania lub adresu siedziby podatnika.

faktura vat

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com

Potrzeba także pamiętać o możliwości wystawiania faktur na podstawie pokazanego paragonu. Jeśli sprzedawca musi mieć kasę fiskalną, to kupujący, który prowadzi gospodarczą działalność musi dostać paragon. Wobec tego faktura na podstawie paragonu sporo więcej zobaczysz na tej stronie powinna być od razu wystawiona. Zdarza się czasem w ten sposób, iż przedsiębiorca dopiero po pewnym czasie uzmysławia sobie, iż potrzebuje otrzymać fakturę na zakupiony jakiś czas temu towar. Podatkowa ordynacja mówi, iż faktura na podstawie paragonu musi być wystawiona na żądanie każdego klienta. Jednak po upływie 3 miesięcy nie ma już tego typu obowiązku. Z kolei ustawa o VAT jak również rozporządzenie dotyczące fakturowania mówią o potrzebie wystawiania faktur w okresie do 7 dni od świadczenia usługi bądź wydania klientowi zakupionego towaru. W praktyce pierwszą zasadę się stosuje dla nabywców indywidualnych z kolei drugą w przypadku firm jak również ludzi którzy prowadzą gospodarczą działalność.

Na tej stronie są warte zainteresowania zagadnienia, ale sprawdź także dodatkowe tematyczne wątki, ponieważ one również z pewnością Cię zainteresują.

Rozliczając się corocznie z Urzędem Skarbowym trzeba także pamiętać, iż od podstawy opodatkowania (dochodu) da się przeprowadzić odliczenie składek ZUS – ciekawostka. Tego typu odliczeniu podlegają składki zapłacone w podatkowym roku bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe jak również wypadkowe jak również osób współpracujących.

Odliczenie składek ZUS da się dokonać, gdy były one potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków danego podatnika, od przychodu który podlega opodatkowaniu.

You may also like...