Czy radca prawny to zawód z przyszłością?

Coraz częściej znanym zawodem jest radca prawny. Żeby nim zostać trzeba zakończyć studia magisterskie na uczelni prawniczej w naszym kraju lub za granicą pod warunkiem, że studia te uznane są za równorzędne w Polsce. Potem ukończyć aplikację radcowską i zostać wprowadzonym na listę radców prawnych.

Trzeba dodatkowo mieć całkowitą zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Radca prawny musi także być idealnego charakteru oraz swoim dotychczasowym zachowaniem powinien dawać rękojmię dobrego wykonywania zawodu radcy prawnego. Często radca prawny mylony jest z zawodem adwokata. Oczywiście obaj czynią zbliżone usługi, ale radca prawny nie ma prawa występować, jako adwokat w procesach karnych i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

– Kancelaria prawna we – Kancelaria prawna we Wrocławiu]Do zadań radcy prawnego zalicza się pomoc innym osobom w otrzymaniu wymaganych danych dotyczących prawa. Rozporządzenie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach (zobacz badanie zdolności rejestrowej) prawnych określa zasady realizowania zawodu radcy prawnego. Radca prawny udziela między innymi różnorodnych rad i konsultacji zarówno osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym jak i jednostką organizacyjnym. Wykonuje on opinie prawne, przepracowuje plany aktów prawnych, występuje przed sądami i urzędami, jako pełnomocnik. Bardzo znaczące jest to, że radca prawny zobowiązany jest ustawowo zatrzymać w sekrecie wszystko, o czym został poinformowany w trakcie udzielania rady prawnej. Swój zawód może prowadzić w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, czyli na przykład, jako kancelaria adwokacka Wrocław lub spółki prawa handlowego. Może także pracować na etacie u jakiegoś przemysłowca, który pragnie mieć prawnika tylko dla siebie.

Czyżby bezspornie radca prawny to zawód z perspektywami? Należy pamiętać, że są to lata zdobywania wiedzy opatrzone zagrożeniem, że nie wszystkim się uda.

W tym miejscu odnajdziesz mnóstwo ciekawych informacji na opisywany temat – wystarczy wejść na nasz odsyłacz, a na pewno dane tam zawarte będą wartościowe.

Jak mówią sami studenci trzyletnia aplikacja jest to rywalizacja o utrzymanie się. Niemniej jednak, gdy już się uda i zdobędzie się prace w swoim zawodzie to można, patrząc się na wynagrodzenie prawników po aplikacji, całkiem bardzo dobrze zarobić. Niezależnie od zarobków uzyskuje się również autorytet obywatelski i zawodowy, który jest nieoceniony.

You may also like...