Do czego wykorzystujemy tzw. przenośniki?

Przenośnik to środek transportu bliskiego o ograniczonym zasięgu oraz ruchu ciągłym, służący do przemieszczania rozmaitego typu materiałów (np. surowców, półfabrykatów, podzespołów) w stanie miałkim luzem albo w formie jednostkowych ładunków wzdłuż dokładnie określonej trasy.

mieszkania - malowidło

Autor: Lech Karol Pawłaszek
Źródło: http://www.flickr.com
przenośniki rolkowe

Autor: Calvado.pl
Źródło: Calvado.pl
Przenośniki rolkowe napędzane są głównie Silnikami elektrycznymi, sporadycznie spalinowymi, w kopalnictwie stosowany jest znajdź więcejteż napęd hydrauliczny jak też pneumatyczny. W zależności od budowy przenośniki dzieli się na trzy podstawowe podgrupy: przenośniki cięgnowe, bezcięgnowe jak (więcej na temat) też przenośniki z ośrodkiem pośredniczącym.
Przenośniki cięgnowe przenoszą surowce za pośrednictwem tak zwanego cięgna, zalicza się do przenośniki: taśmowe (z taśmą elastyczną albo metalową) – zazwyczaj stosowana grupa przenośników, przenośniki członowe (korytowe, wózkowe i kołyskowe), podwieszone (jednotorowe jak też dwutorowe), kubełkowe (odśrodkowe jak też okrężne) oraz zabierakowe (zgarniakowe jak też zaczepowe). Przenośniki tak zwane bezcięgnowe przenoszące materiały bez użycia cięgien, przy wykorzystaniu innego organu mechanicznego, podzielić możemy na przenośniki: impulsowe i grawitacyjne (zsuwnie), śrubowe (pionowe), wałkowe, wstrząsowe (wstrząsane) oraz miotające (taśmowe).

Przenośniki z ośrodkiem pośredniczącym przesyłają surowce w strumieniu gazu (w większości wypadków powietrza) względnie cieczy (tak bywa wody), zalicza się do nich: przenośniki tzw. pneumatyczne (ssące jak też ciśnieniowe) i przenośniki hydrauliczne (ciśnieniowe oraz grawitacyjne). W większości wypadków w przemyśle wykorzystywane są jednakże tzw. przenośniki rolkowe.

You may also like...