O jakich kwestiach powinniśmy pamiętać, jak chcemy zamontować łożysko? Co jest w takiej sytuacji obowiązkowe?

Przed zamontowaniem łożyska warto zapewnić jak najbardziej optymalne warunki do szybkiego jak i solidnego jego zabudowania. Konieczny jest warsztatowy rysunek, który prezentuje jaka jest konstrukcja węzła łożyskowego.

isoflex nbu 15

Autor: Eduardo García Cruz
Źródło: http://www.flickr.com
Prezentuje również jaka powinna być kolejność łączenie różnorodnych części.
Faktycznie także dobrze określić typ, jak i kolejność poszczególnych operacji, aby jak najbardziej dokładnie ustalić wymagane temperatury nagrzewania, moc do naciągania a także ściągania łożysk, jak również to jak dużo trzeba wykorzystać smaru isoflex nbu 15 więcej o isoflex nbu 15. Może w czasie montażu będą obowiązkowe specjalne środki, jak tak, to powinniśmy przekazać monterowi wyczerpującą instrukcję, jak wyglądają szczegóły montażu.

Trzeba pamiętać, iż każde łożysko ma oznaczenie, które jest bardzo często zlokalizowane na powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego i wewnętrznego. Rysunki jak i specyfikacje maszyn mają najczęściej informacje, jakiego typu łożyska powinny być ujęte w określonych miejscach w maszynie więcej tutaj. Dość często łożyska mogą być zidentyfikowane poprzez ich główne rozmiary. Przed zabudowaniem tego typu łożyska tocznego muszą dokładnie zobaczyć dokładność wymiarów, jak jednocześnie kształt części współpracujących. Musimy też pamiętać o zachowaniu dostrzegalnych na schemacie pasowań na pierścieni łożyska.
Przy tym wszystkim nie zapominamy, żeby sprawdzić wymiary wału i korpusu, jak również okrągłości miejsc osadzenia.

Jeśli chcemy natomiast zobaczyć walcowość czopów wałów i gniazd, to przeprowadźmy to za pomocą mikrometru. Najkorzystniej wykonać to poprzez pomiar średnicy w dwóch przekrojach i czterech płaszczyznach. Zobaczmy przy tym dane znajdujące się na rysunku zestawieniowym, uwzględniajmy ich dane.

You may also like...