Ochrona własności intelektualnej jako zabezpieczenie bezprawnego naruszenia swoich projektów.

W polskim prawie poprzez własność intelektualną rozumie się wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procedury i zostało zatrzymane w formie materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Własność intelektualna to inaczej kompendium praw będący wynikiem rozmaitej aktywności istoty ludzkiej, zwłaszcza w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej.

Wynalazki, znaki towarowe, prawo autorskie, licencje… Prawo własności intelektualnej to wyjątkowo obszerna dziedzina, obok której żaden wynalazca nie może obecnie przejść obojętnie.

Zainteresowany? To dla nas rewelacyjna wiadomość. Zatem kliknij tu regały satelitarne i oglądaj nawet bez końca następne rzetelne wątki.

Dziś każdy wynalazca może i powinien uwzględnić przymioty tego typu w swej działalności. Czy to trudne? Zapewne niełatwe, jednak wystarczy pamiętać o elementarnych dogmatach, aby zaoszczędzić czas i pieniądze, a przedsiębiorstwo chronić przed kłopotami.

Kodeksy

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Zgodnie z przepisem art. 24 kodeksu cywilnego ten, czyje wartości osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, ma możliwość rościć pozostawienia owego postępowania, chyba, że nie jest ono bezprawne. W razie wykonanego naruszenia może on także żądać, aby persona, która dopuściła się naruszenia, wykonała czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła deklarację odpowiedniej treści i w odpowiedniej postaci. Jeśli na skutek naruszenia dobra osobistego została zrobiona szkoda majątkowa, pokrzywdzony może domagać się jej rekompensaty na zasadach ogólnych. Persona ta może także żądać odszkodowania pieniężnego lub zapłaty stosownej sumy finansowej na wskazany cel społeczny.

Autor

Ochrona własności intelektualnej następuje poprzez prawa cywilnego, przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisów ustawy o ochronie własności przemysłowej.

Posiadanie samego pomysłu przez fabrykanta na innowacyjne wyjście w rozumieniu polskiego prawa nie daje jeszcze podstawy do ochrony patentowej. Jak już to zostało napisane powyżej patenty są udzielane na rozwiązania, które są nowe, mają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Innymi słowy koncepcje, zamysły, plany, projekty, będące w fazie początkowej intelektualnej analizy nie mogą stać się zgłoszone do opatentowania. By uniknąć bezcelowego trudu i straty czasu można swój pomysł skonsultować z osobą która zwie się rzecznik patentowy.

Podoba Ci się taki wpis? Jeśli tak, to niewątpliwie sprawi Ci radość wiadomość, że inny tego rodzaju tekst jest na wyciągnięcie ręki. Po prostu zobacz ten link butelki na piwo.

Reprezentantem w działaniu zgłoszeniowym może być oczywiście tylko rzecznik patentowy.

You may also like...