Pojęcia, jakie niby znasz, lecz nie umiesz wytłumaczyć, o co w nich chodzi. Czy też masz tego typu kłopoty?

Macie tak czasem, że czasami słyszycie po raz któryś jakieś pojęcie, nieistotne czy od znajomych, czy w telewizji, radiu czy jeszcze gdzieś indziej, ale jak przyjdzie co do czego, to znaczy, kiedy macie wyjaśnić, co znaczy dane pojęcie, to zaczynają się problemy. Wiele razy słyszeliśmy tą nazwę i wytłumaczenie, że już myśleliśmy, że na pewno bez problemu wiemy, co dane pojęcie znaczy.

Niestety, to tak nie działa, szczególnie, kiedy pojęcia nie są tak wcale łatwe i mało skomplikowane. Spójrzmy na takie pojęcia, które nie dość, ze ciekawe, to mogą być przydatne w każdym momencie naszego życia.

Na przykład pojęcie rejestracji znaku towarowego. Jest to chroniony prawnie element, przez to, że jest jedyny i niepowtarzalny, w sposób skuteczny odróżnia się od produktów i usług konkurencyjnych. Znak towarowy to może być wiele rzeczy, może to być rysunek, wyraz, ornament czy kompozycja kolorystyczna. Może także nią być forma opakowania lub towar, a nawet melodia czy inny sygnał dźwiękowy, używany przez danego przedsiębiorcę – w obrocie gospodarczym.

Bilbord reklamowy

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

To ma na celu przede wszystkim uzyskanie spójnej identyfikacji swoich towarów i usług. Tak żeby konsumenci byli świadomi z jaką jakością mają do czynienia. W zdecydowanej większości krajów na świecie, znak taki można zarejestrować w urzędzie patentowym. To sprawia, że inne osoby nie będą mogły z niego korzystać.

Wejdź na ten link, żeby poznać podobne teksty. Dla przykładu zobacz serwis, który omawia zajmującą Cię problematykę, a niewątpliwie się nie zawiedziesz.

Ciekawym terminem jest też wspólnotowy znak towarowy. Powstał on głównie z myślą o stworzeniu dobrze funkcjonującego rynku wewnątrz wspólnoty UE. Twórcy tego znaku mieli świadomość, że najważniejsze jest właśnie stworzenie takiego wspólnotowego systemu znaków. Zapewnia to jednolita ochronę na terenie całej Unii Europejskiej.

W tym temacie można również usłyszeć o osobistych prawach autorskich. Jest to grupa uprawnień, które przysługują autorowi utworu. Tego typu prawa ochraniają związek twórcy ze stworzonym przez niego dziełem. W polskim prawie to pojęcie reguluje artykuł 16 „Ustawy o prawo autorskie i prawach pokrewnych”. Jest to przypadek więzi niezbywalnej, która dodatkowo nie podlega zrzeczeniu się, która łączy twórcę ze stworzonym przez niego utworem. Jak widać, pojęcia te są nam znane, ale ich prawne wytłumaczenie może przysparzać kłopoty, dlatego więc tak trudno wytłumaczyć, o co nich w chodzi.

You may also like...