Programy motywacyjne i inne – co to jest?

W czasach teraźniejszych wyłącznie program lojalnościowy już nie wystarczy. Program ten zwrócony jest jedynie do klienta i nie obejmuje oprócz niego nikogo więcej. Coraz więcej firm zaczęło zwracać uwagę na to jak bardzo istotna jest właściwa współpraca z pracownikami czy kontrahentami. Właściwe zmotywowanie i uznanie ich ma korzystny wpływ na działanie całej firmy.

Zwiększamy produktywność

zyski

Dlatego też wykreowano programy motywacyjne, dzięki którym budowane są silne i wspaniałe relacje z podwładnymi. Osoby zatrudnione na przykład za zrobienie określonych celów biznesowych mogą zdobyć ponadprogramowe wynagrodzenia czy też nagrody finansowe za ponadprzeciętne zasługi. Takie działania pobudzają go do sprawnej pracy. Wracając zaś do samego klienta to tutaj również na skutek zmian występujących na rynku zaszły zmiany. Zmiany te polegały głównie na innym postrzeganiu klienta i jego wymagań. Dbanie o wierność klienta jest bardzo istotnym czynnikiem postępu biznesu. W związku z tym zaistniał marketing relacji inaczej nazywany marketing partnerski bądź marketing skierowany na klienta. Koncentruje on się na analizie tego, czego chce klient i czego być może będzie pragnął w przyszłości. Stara się on wyjść na przeciw oczekiwaniom teraźniejszym i ewentualnym czy też spodziewanym klientom. Skupia się on również na relacjach przedsiębiorstwa z dostawcami, pośrednikami oraz relacjach wewnątrz firmy.

System lojalnościowy ułatwia utrzymać ciągłe i korzystne relacje firmy z klientami. Do ich obowiązków należy na przykład zachęcanie obecnych klientów do częstszych i większych zakupów proponując w zamian jakieś zniżki czy też na przykład propozycje typu nabywając jeden określony produkt drugi kupujesz za jeden grosz. Dobrze skonstruowany i zaplanowany np. taki program lojalnościowy może w duży sposób powiększyć przywiązanie klienta do danej marki lub do danej firmy. Świetnym chwytem są również karty klienta, które upoważniają do przecen oraz dodatków. Może być ona w postaci karty elektronicznej lub zwykłej karty kartonowej, wybór zależy od wymagań firmy.

A co z programami lojalnościowymi dla klientów?

Programy te występują pod przeróżną postacią i są budowane indywidualnie względem potrzeb każdego klienta. Mogą to być przykładowo akcje z nagrodami, zbieranie punktów i tak dalej. Najbardziej pospolite i znane jest gromadzenie punktów, które później wymienia się na nagrody.

Dzięki tego typu rozwiązaniom pozyskuje się lojalność klienta, która jest podstawowym czynnikiem rozwoju niejednego interesu. Taka bezustanna współpraca firmy z klientem pozwala na rozpoznanie jego potrzeb. Jest to tak zwany marketing relacji. Koncentruje się on na utrzymaniu oraz umacnianiu rzetelnych relacji z klientami. Oprócz klienta zwraca on również uwagę na pozytywne stosunki firmy z hurtownikami oraz na dobre relacje wewnątrz samego przedsiębiorstwa.

Aby taki marketing rewelacyjnie prosperował przychody uzyskiwane dzięki utrzymywaniu pozytywnych relacji z klientami muszą być wyższe aniżeli koszty ich utrzymania. Poprawnie prowadzony marketing relacji, czyli partnerski ogranicza koszty, koncentruje się na najbardziej znaczących klientach oraz powiększa poziom satysfakcji z produktów i usług. Dzięki temu wzrasta bariera przejścia klienta do przedsiębiorstw konkurencyjnych.

Ażeby to osiągnąć potrzebna jest współpraca wszystkich działów w firmie. Marketing ten idealnie sprawdza się w przypadku klientów dokonujących zakupów w długich okresach lub tych, dla których przykładowo koszty przemiany hurtownika są za bardzo duże. Korzyści, jakie przedsiębiorstwo zyska korzystając z koncepcji partnerstwa to przykładowo: umiarkowanie stała grupa dystrybutorów i kupujących,korzyści finansowe, wzajemna znajomość partnerów a także stopniowo powiększająca się pula zleceń od stałych odbiorców. marketing (jesteśmy tutaj)

Źródło: Bonus Club

You may also like...