Przeróżne produkty papiernicze

W jakimkolwiek biurze, mimo komputeryzacji na co dzień wykorzystuje się mnóstwo rozmaitych produktów papierniczych.

Papier do drukarek, teczki, czy druki magazynowe – druki na , to materiały używane w znacznych ilościach każdego dnia.
Przepisy prawa nakładają na pracodawcę prowadzenie różnej dokumentacji w formie papierowej, z tej przyczyny używa się sporo teczek i segregatorów do składowania tych dokumentów. Zezwalają one porządnie i metodycznie rozmieścić całość dokumentacji firmowej. Skoroszyt A4, jako najpopularniejszy format, cieszy się pośród produktów biurowych dużym popytem. Jest wyekwipowany w dodatkowe miejsce do opisu na szczycie, dzięki czemu w niezwykle łatwy sposób zezwala utrzymać ład w każdym biurze.

Dokumenty

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Bez względu na formę prowadzonej aktywności i liczby zatrudnionych pracowników należy założyć i prowadzić, odrębnie dla każdego z pracowników akta personalne. Zaświadczenia znajdujące się w poszczególnych częściach akt personalnych powinny być ponumerowane i zestawione w łańcuchu chronologicznym. Dodatkowo każda z części winna mieścić pełny wykaz znajdujących się w niej dokumentów.
Teczka do akt osobowych – komponuje się z kilku części. W części pierwszej znajdują się zaświadczenia zebrane w związku z ubieganiem się o stanowisko. Jest to ankieta, świadectwa pracy z zeszłych miejsc, świadectwa zakończenia szkoły i orzeczenie medyczne o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Pracodawca gromadzi w aktach osobowych pracownika wyłącznie kopie, bądź odpisy składanych dokumentów.

Czy ten materiał Cię zaciekawił? W takim razie zobacz odmienny polecany serwis bb glow kartridź, który też zawiera ciekawe materiały.

Oryginałów można żądać wyłącznie do wglądu, lub w celu utworzenia kopii, lub odpisu.

You may also like...