Samodzielnie kreuj biznesową przyszłość!

Posiadasz pomysł na własną działalność? Zacznij działać! Szczególnie, iż, osoby mające zamiar usamodzielnić się, mogą spodziewać się pomocy w postaci wkładu pieniężnego na rozkręcenie całego przedsięwzięcia – urzędy pracy zapewniają dotacje i kredyty na rozwój działalności.

Z inicjatywą dla nich, wychodzą także firmy leasingowe. Dość powszechnym przedmiotem umowy leasingowej stały się W dzisiejszych czasach maszyny, a wśród nich m. in. wózki magazynowe, maszyny do robót drogowych, fundamentowych i ziemnych (koparki jcb), maszyny do obróbki drewna i metalu czy maszyny poligraficzne.

budowa

Autor: Maciej Lewandowski
Źródło: http://www.flickr.com

Leasing maszyn budowlanych, takich jak np. koparki kołowe posiada wiele korzyści. W przypadku przyznania kredytu osoba fizyczna musi pokryć podatek od towaru i usług (VAT), w leasingu natomiast opłatę uiszcza firma leasingowa. Stronę dodatnią leasingu dostrzega się także, porównując go z dzierżawą. Umowa leasingu zawsze jest podpisywana na czas określony, zaś umowa najmu jest zwykle krótsza (zależnie od potrzeb). Ponadto w razie wynajmu nie przysługuje nam możliwość wykupu maszyny, za to można to zrobić, gdy bierze się sprzęt w leasing. Dobrze jest również wnikliwy przegląd maszyn budowlanych jakie można wynająć. Leasing zapewnia nam sprawne urządzenia.Obecnie na rynku istnieje spora ilość finansujących firm leasingowych, co przekłada się dla zainteresowanych na możliwość wyboru wariantu dla niego najkorzystniejszego.

Nabywając przedmiot za gotówkę, klient w znacznym stopniu obniża swoją zdolność do regulowania bieżących zobowiązań, gdyż jest zmuszony wyłożyć całą sumę sfinalizowanie transakcji. W przypadku umowy leasingowej, leasingobiorca wnosi jedynie wkład własny i ustala takie raty miesięczne, by pokrywać je z przewidywanych przychodów z leasingowanego przedmiotu. Dzięki tej formie finansowania wykorzystujemy działanie tzw.

Bez zwłoki zobacz artykuł w serwisie (http://www.jednosc.pl/) publikującym podobne informacje. Są równie pasjonujące, gdyż odnoszą się do tego samego tematu.

dźwigni finansowej, albowiem dzięki pożyczeniu części kapitału na sfinansowanie swych potrzeb, nabędziemy np. nie jedną maszynę, lecz dwie i w związku z tym uzyskać większe zyski ze swojej działalności(opłata wstępna to zaledwie 10 % wartości maszyn).

You may also like...