Czym jest Mystery Shopping? Klarujemy niepewności o fachu „tajemniczego klienta”.

kolejka w sklepie
Mystery Shopping to odmiana oceny stanu obsługi klienta w sposób czujny i profesjonalny. Ilekroć dociera do interakcji między klientem i sprzedawcą, pojawia się okazja dla Tajemniczego Klienta. Uzasadnieniem nazwania takich działań terminem Mystery Shopping jest zjawisko, że Klienci Testowi mają obowiązek sprawiedliwego przeprowadzania testów bez przyciągania uwagi lub wymuszan...