Waga magazynowa – jedno położenie – dużo zastosowań w czynnościach ważenia

Magazyn to z pewnością ważne ogniwo systemu logistycznego przedsiębiorstwa. W magazynie wyroby są przejściowo składowane, a następnie przekazywane do dalszych punktów sieci dostaw.

Przejdź do oferty

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
W magazynie zachodzą procesy przetrzymywania i przemieszczania. Przewaga określonych procesów jest uzależniona od roli magazynu. Określone funkcje w zasadniczy sposób wpływają na umiejscowienie a także organizację pracami stosowanymi w magazynie. Poprawne funkcjonowanie magazynu, wymaga używania szeregu zróżnicowanych systemów technicznych przyporządkowanych jako pomocnicze urządzenia magazynowe.

Dodatkowe przyrządy magazynowe, udoskonalają procedurę procesów magazynowych i ponadto zwielokrotniają bezpieczeństwo oraz polepszają warunki pracy. Narzędzia pomocnicze, głównie zwielokrotniają skuteczność działania całej gospodarki magazynowej. W gronie urządzeń kontrolno-pomiarowych wyróżnić możemy następujące rodzaje urządzeń technicznych – przyrządy kontrolne do mierzenia temperatury (termometry), wilgotności (higrometry), ciśnienia (ciśnieniomierze), również wskaźniki gęstości dwutlenku azotu, siarki itp. W grupie urządzeń kontrolno-pomiarowych wyróżnić możemy także przyrządy pomiarowe przykładowo – waga magazynowa – wejdź tutaj, przepływomierze, dystrybutory, instalacje monitorujące i systemy bezpieczeństwa.

Waga handlowa

Źródło: www.wagi-elektroniczne.pl
Spośród przyrządów kontrolno-pomiarowych, największym popytem charakteryzują się przeróżne przyrządy stosowane do mierzenia wagi. W tej grupie ze względu na rozwiązania konstrukcyjne występują przykładowo – wagi stołowe, dziesiętne, uchylne, pomostowe a także obszerna klasa dużych wag towarowych – samochodowych, wagonowych. Odrębny podział, oparty na wskaźniku dokładności grupuje wagi na – automatyczne, elektromechaniczne, elektroniczne jak również izotopowe. We współczesnych systemach transportowo-magazynowych, jak choćby w terminalach, wykorzystywane są samoczynnie systemy ważenia, dokonujące określonych pomiarów ciężaru w czasie czynności przeładunkowych.https://maxitec.pl/monitory.html (monitory samochodowe)W takiej sytuacji czujniki wagowe wprowadzane są konstrukcyjnie we właściwe urządzenia przeładunkowe.

You may also like...