Właściwie dobrana taktyka programu lojalnościowego jako wzmożenie zbytu

Programy lojalnościowe to długotrwałe postępowania marketingowe służące do konstruowania, oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z konsumentami.

System lojalnościowy został wymyślony po to, ażeby ustanowiły konsumenta oddanym danej marce. Stosownie dobrana metoda programu lojalnościowego pozwala podwyższenie zbytu wyrobów, lub usług przy obniżeniu kosztów pozostałych form promowania. Program lojalnościowy jest efektywny i ma realny wpływ na sprzedaż, a większość osób bierze udział przynajmniej w jednym programie lojalnościowym, albo posiada kartę stałego klienta.W przeciwieństwie do marketingu transakcji, marketing relacji (tutaj) nie skupia się na indywidualnej sprzedaży, ale na utrzymaniu trwałej więzi z nabywcą. Celem marketingu relacji jest pozyskanie lojalności konsumenta, a o jego zadowolenie dbają wszelcy pracownicy firmy. Naczelne założenia powstania marketingu relacji to coraz wyższe wymagania ze strony konsumentów, oraz nadmierne koszty operacyjne firm.

karty lojalnościowe

Autor: Pure Metal Cards
Źródło: http://www.flickr.com

Uformowanie trwałych, długofalowych relacji, z których korzyści czerpać będą obie strony interakcji nie byłoby możliwe bez sprzyjających im kultury organizacyjnej także systemu wartości przedsiębiorstwa. Jeśli zakładałoby ono tylko maksymalizację dochodów z aktualnych transakcji jako zasadniczy cel istnienia organizacji, wówczas niewysokie byłoby prawdopodobieństwo utworzenia długofalowych więzi firmy z klientem.

Pracodawcy coraz nagminniej dostrzegają dobrodziejstw płynące z używania pozapłacowych programów motywacyjnych. Pogłębiają one zaangażowanie personelu i wzmacniają stosunki z przedsiębiorstwem, co bezpośrednio przekłada się na osiągane rezultaty.
Programy motywacyjne muszą być dopasowane jednostkowo do zainteresowań każdego członka zespołu. Dla wielu ludzi finanse z pewnością stanowią największą motywację do pracy. Wprowadzenie klarownych zasad premiowania i systematycznych podwyżek sprawi, że załoga zyskuje wrażenie stabilizacji i bezpieczeństwa.
Karnety na siłownię, bilety do kina, czy własne ubezpieczenie, możliwości premiowania jest sporo, a właściciele firm jeszcze częściej z nich korzystają.

You may also like...