Zaproszenia na ślub – co należy wiedzieć?

Rozsyłanie zaproszeń ślubnych posiada długą historię, którą można liczyć aż od Wieków Średnich. Oczywisty jest fakt, że większa część naszych przodków nie umiała pisać, stąd też pisane zaproszenia ślubne były domeną wysoko urodzonych.
Resztę ludzi najczęściej informowano ustnie poprzez gońców i heroldów. W kulturze wiejskiej przyszła mężatka zapraszała na zamążpójście i wesele osobiście. Wieloletni monopol klas wyższych w układaniu zaproszeń na ślub sprawił, że do dziś dnia istnieją pewne określone zasady ich tworzenia.

Twoja-Galeria.eu z Warszawy

Powszechnie wiadome jest, że język francuski przez długie stulecia (właściwie od czasów panowania Ludwika XIV) był językiem elit. Szlachta wielu krajów posługiwała się nim biegle, tak jak niegdyś łaciną. Francuski przeniknął do wielu obszarów życia, w tym do dyplomacji i sztuki epistolarnej. Dlatego trudno się dziwić, że do dziś na zaproszeniu na ślub zapisuje się na końcu cztery literki: R. S.

Nie wahaj się – najnowszy tekst (http://memento-wroc.pl/) już pojawił się na naszej witrynie. Wejdź w wskazany link i wówczas odkryjesz masę dopełniających informacji na temat naszego interesującego wątku.

V. P.. Często ludzie nie wiedzą, cóż ten skrót znaczy i z jakiego powodu się go tam umieszcza. Wszystkim głodnym wiedzy wyjaśniam: oznacza on francuski zwrot „respondez s’il vous plait”, czyli „proszę odpowiedzieć”. Po nim trzeba umieścić dane kontaktowe, których zaproszona osoba użyje, by zaakceptować albo odrzucić zaproszenie.

Oprócz uwzględniania francuskiego skrótu, powinno się zaproszenia na ślub pisać w trzeciej osobie (czyli np. „Oświadcza się, iż„). Powszechnie jednak porzuca się tę zasadę, używając mniej formalne formy w pierwszej osobie (”Z radością informujemy, że..” itd.). Do ogólnie przyjętych reguł zalicza się też stosowne wyprzedzenie – zaproszenia na ślub należy dostarczyć na 60-90 dni przed jego terminem. Trzeba pamiętać też o poprawnej gramatyce, ortografii i długości informacji. Dobra karta z formułką zaproszenia powinna być nie za długa i rzeczowa. Od strony estetyki od lat panuje trend, by kreację jej powierzać pracowniom artystycznym. Dzięki temu każde zaproszenie na ślub może stać się niepodrabianym dziełem sztuki.

You may also like...